Balandis

124 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2013 metų veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

 125 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

1 priedas

2 priedas 

 126 Dėl Kretingos muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitų bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 127 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitų bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas 

 128 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2013 metų veiklos ataskaitos bei finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

1 priedas

2 priedas 

129 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

1 priedas

2 priedas

130 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

131 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2013 metų ataskaitos

Priedas

132 Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2013 metų ataskaitos

Priedas

133 Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2013 metų ataskaitos

Priedas

134 Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2013 metų ataskaitos

Priedas

135 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

136 Dėl dienos veiklos centro 2013 metų veiklos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

137 Dėl socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Priedas

138 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

139 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:404) Šventosios g. 52B, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

140 Dėl žemės sklypų Briedžio g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

141 Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

142 Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

143 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:58) Klaipėdos g. 127B, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

144 Dėl žemės sklypų Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

145 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:189) Liepų g.19, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 146 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

147 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas 

148 Dėl Kretingos seniūnijos Vydmantų kaimo Saulėtekio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Priedas

149 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2013 metų ataskaitos

Priedas

150 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T2-235 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:522) Kiauleikių k, Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir paskirties pakeitimo“ pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 151 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T2-86 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2013 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“ pakeitimo

152 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-247 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

154 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

155 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo

156 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), panaudojimo 2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

157 Dėl 28/100 dalių gyvenamojo namo Danės g. 23, Tolių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., nurašymo

158 Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą

159 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T2-248 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

160 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-64 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo

161 Dėl savivaldybės turto panaudos

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.