Kovas

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl pritarimo 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2015 - 2017 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

22 0 1

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro įkūrimas. Antras etapas“

Sutartis

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl Kretingos muziejaus 2014 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 1

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-129 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013 - 2015 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2013 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai (98 MB)

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2014 - 2015 mokslo metams nustatymo“

Priedas

16 0 7

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl pritarimo Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos reorganizavimui“

22 0 1

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Kretingos sporto mokyklos dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų sporto renginiuose, vykstančiuose Lietuvoje, piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ papildymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2013 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2014 metų I-ojo pusmečio veiklos planų tvirtinimo“

Priedas

22 0 1

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro ir direktoriaus 2013 metų ataskaitų“

Priedai

22 0 1

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės Innos Viršilienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

21 0 1

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų“

Priedai

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Vidmanto Jurgaičio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Antaninos Staškevičienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Tomo Skliuderio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Kretingos socialinių paslaugų centro direktorei Berutai Dirvonskienei nustatymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T2-272 „Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai“

Priedas

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl žemės sklypų ties Jauryklos upeliu, Kretingos m., detaliųjų planų tvirtinimo“

Aiškinamieji raštai

Brėžiniai

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo“

22 0 0

2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-17 „Dėl savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.