Kovas

80 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

81 Dėl savivaldybės turto panaudos

 82 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo

 83 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento Kretingos socialinių paslaugų centro direktorei Berutai Dirvonskienei nustatymo (neskelbiamas)

84 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo

85 Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo valstybės turto nurašymo

86 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T2-272 „Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

87 Dėl žemės sklypų ties Jauryklos upeliu, Kretingos m., detaliųjų planų tvirtinimo

Aiškinamieji raštai

Brėžiniai

88 Dėl Kretingos muziejaus 2014 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

89 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų

Priedai

90 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų

Priedai

91 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų

Priedai

92 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2013 metų ataskaitų

Priedai

93 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro ir direktoriaus 2013 metų ataskaitų

Priedai

94 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 95 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 96 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 97 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

98 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2014 metų I-ojo pusmečio veiklos planų tvirtinimo

Priedas

99 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

100 Dėl pritarimo 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

101 Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2014 - 2015 mokslo metams nustatymo

Priedas

102 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Kretingos sporto mokyklos dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų sporto renginiuose, vykstančiuose Lietuvoje, piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ papildymo

 103 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2014 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 104 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-129 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013 - 2015 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

105 Dėl Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 106 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-17 „Dėl savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

107 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai

Priedas

108 Dėl pritarimo Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos reorganizavimui

 109 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

110 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo

111 Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2013 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

Ataskaitos (101 MB)

112 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai

113 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Aiškinamojo rašto priedas

114 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Vidmanto Jurgaičio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

115 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Antaninos Staškevičienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

 116 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Tomo Skliuderio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

 117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės Innos Viršilienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

118 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai

Priedas

 119 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Brėžiniai

120 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2013 metų veiklos ataskaitai

Priedas

121 Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedas

122 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2015 - 2017 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

123 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro įkūrimas. Antras etapas“

Sutarties projektas

 

Tarybos narių balsavimų rezultatai

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.