Vasaris

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“

Priedai

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl seniūnijų 2014 metų veiklos programų tvirtinimo“

Priedai

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“ (neskelbiamas)

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2014 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

21 0 1

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“ (neskelbiamas)

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

17 5 2

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl apmokėjimo už darbą Kretingos rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

18 5 1

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2013 metų veiklos ataskaitos“

Priedo priedas

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl pritarimo Kretingos socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų, asmenų, gaunančių apnakvindinimo ir apgyvendinimo bei dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugas planinių vietų skaičiaus tvirtinimo“

18 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2014 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2014 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2014 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-342 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo” pakeitimo“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:463) Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5637/0001:206, 5637/0001:27, 5637/0001:208) Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo bei naudojimo būdo nustatymo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:193) Klaipėdos g. 28, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:370) Vytauto g. 141, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ (neskelbiamas)

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento ir priedo prie tarnybinio atlyginimo Birutei Viskontienei nustatymo“ (neskelbiamas)

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl valstybės turto panaudos“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

18 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl turto perėmimo ir perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl inžinerinių statinių (pavėsinių, aikštelės ir tvoros su vartais) Ežero g. 3, Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., nurašymo“

18 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

19 0 0

2014 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiamas)

19 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.