Daugiabučių renovacija

Kretingoje bus atnaujinti dar bent 7 daugiabučiai

Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), Kretingos rajono savivaldybė kvietė bendrojo naudojimo projekto administratorius ir bendrijų pirmininkus teikti paraiškas dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) trečiojo etapo programoje.

Kretingos rajono savivaldybei nustatytas projektų skaičiaus limitas – 7 daugiabučiai namai. Savivaldybei buvo pateikti dešimties Kretingos miesto daugiabučių namų gyventojų prašymai atnaujinti (modernizuoti) jų gyvenamuosius namus. Šiems daugiabučiams Savivaldybė parengė investicinius projektus.  Išsamiau »

Organizuojami susirinkimai dėl renovacijos III etapo darbų

Daugiabučių namų gyventojus, pateikusius prašymus dalyvauti trečiajame renovacijos etape, kviečiame į susirinkimus aptarti parengtų investicinių planų. Susirinkimai vyks š. m. vasario 13-14 d. Jų metu gyventojai bus supažindinti ir su numatomų įgyvendinti priemonių (renovuojant daugiabutį namą) paketais, kiekvienai priemonei tenkančiomis investicijomis ir kitais aktualiais klausimais.  Išsamiau »

Daugiabučiams – galimybė dalyvauti trečiajame renovacijos etape

Aplinkos ministerija paskelbė trečiąjį kvietimą savivaldybėms teikti paraiškas dėl renovuotinų daugiabučių namų. Gyventojai raginami nedelsti, kadangi priimamų paraiškų skaičius ribotas – Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje naujuoju periodu galės būti renovuoti septyni daugiabučiai namai.  Išsamiau »

Vyks daugiabučio namo Vilniaus g. 10 bendrasavininkų susirinkimas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ kaip Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius informuoja, kad 2015-10-26 17.30 val. vyks daugiabučio namo Vilniaus g. 10, Kretinga bendrasavininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks ties antra laiptine.  Išsamiau »

Patvirtinta paraiškų atnaujinti daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintas Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą, teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Vadovaujantis šiuo aprašu bus galima teikti paraiškas, norintiems gauti valstybės paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektui (toliau – Projektas) įgyvendinti. Paraiškos dėl Projekto įgyvendinimo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai teikiamos, kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbia kvietimą teikti paraiškas.

Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas  Išsamiau »

Mokymai daugiabučių namų gyventojams ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovams

Artimiausių mokymų datos:

2015-03-17 10 val. Klaipėda, Liepų g. 48 A (Viešbutis „Ararat“)

Į mokymus būtina užsiregistruoti iš anksto, kad būtumėte informuoti apie tikslias datas bei galimus pasikeitimus.

Išsamesnė informacija.

Susitikimas su gyventojais dėl I-ajame etape atrinktų daugiabučių renovacijos

Informuojame, kad 2014 m. lapkričio 3 d. 17.00 val. Kretingos rajono kultūros centro didžiojoje salėje organizuojamas susitikimas su gyventojais, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Kretingos rajono savivaldybėje.

Susitikime dalyvaus UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), SĮ „Kretingos komunalininkas“ bei rangovų atstovai.  Išsamiau »

Daugiabučių namų gyventojams – galimybė susipažinti su renovacijos programa

UAB „Inlinen“, įgyvendindama pasirašytą sutartį su LR Aplinkos ministerijai pavaldžia institucija VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, organizuoja renginius, skirtus daugiabučių namų atnaujinimo skatinimui.

Šie mokymai yra nemokami ir jų tikslinė auditorija yra daugiabučių namų bendrijos nariai, jungtinės veiklos sutartį pasirašę daugiabučių namų savininkai ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovai.  Išsamiau »

Organizuojami II-ojo etapo gyventojų susirinkimai dėl namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų tvirtinimo

Rugsėjo 10-25 dienomis vyks daugiabučių gyvenamųjų namų (kiekvieno daugiabučio susitikimo laikas pateiktas lentelėje) gyventojų susirinkimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo. Susirinkimo vieta – daugiabučio namo kiemas prie I laiptinės. Šiame susirinkime privaloma dalyvauti visiems daugiabučio namo butų savininkams. Su savimi būtina turėti asmens dokumentą.  Išsamiau »

Informacija apie daugiabučių namų renovacijos eigą

I etapas

Daugiabučių namų renovacijos pirmajame etape buvo atrinkta 16 energetiškai neefektyviausių daugiabučių, iš jų – renovacijai pritarė 10 daugiabučių namų gyventojai.

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pritarimas finansuoti gautas 9 daugiabučiams.  Išsamiau »

Surinktas turinys