Daugiabučių renovacija

Organizuojamas daugiabučio namo Savanorių g. 24, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo)

Lapkričio 5 d. 17.30 val. vyks daugiabučio gyvenamojo namo Savanorių g. 24, Kretinga, gyventojų susirinkimas dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – ties pirma namo laiptine. Susirinkime kviečiame aktyviai dalyvauti visus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Su savimi turėkite asmens dokumentą.  Išsamiau »

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių namų renovavimo

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Investicijų suma sieks 150 mln. eurų, o valstybė suteiks 50 mln. eurų paramos, kompensuodama 30 proc. investicijų, tenkančių energijos taupymo priemonėms. Už šias lėšas numatoma sudaryti sąlygas renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių.  Išsamiau »

Organizuojami IV etapo gyventojų balsavimai raštu dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui

Birželio 16 – liepos 25 dienomis vyks daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų balsavimas raštu, (kiekvieno daugiabučio laikas pateiktas lentelėje) dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.  Išsamiau »

Kretingos mieste bus renovuota dar dešimt daugiabučių

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) baigė vertinti paraiškas pagal paskutinį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro skelbtą kvietimą daugiabučiams namams atnaujinti. Iš dvylikos pateiktų paraiškų renovacijai atrinkta dešimt Kretingos miesto daugiabučių namų.  Išsamiau »

Naujame etape tikimasi renovuoti dvylika Kretingos miesto daugiabučių

Kretingos rajono savivaldybės administracija VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) jau pateikė paraiškas dėl dvylikos Kretingos miesto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). Įvertinti pateiktus dokumentus ir sudaryti naujojo 2018–2019 metų etapo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą BETA turi iki šių metų kovo 14 dienos.  Išsamiau »

Organizuojami IV-ojo etapo gyventojų susirinkimai dėl namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų tvirtinimo

Sausio 23-30 dienomis vyks daugiabučių gyvenamųjų namų (kiekvieno daugiabučio susitikimo laikas pateiktas lentelėje) gyventojų susirinkimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, finansinio tarpininko pasirinkimo. Susirinkimo vieta – daugiabučio namo kiemas. Šiame susirinkime privaloma dalyvauti visiems daugiabučio namo butų savininkams. Su savimi būtina turėti asmens dokumentą.  Išsamiau »

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių namų renovavimo

Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), Kretingos rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas dėl dalyvavimo naujoje 2018–2019 metų etapo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
 Išsamiau »

Daugiabučio renovacija: ar viską žinome?

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) parengė atmintinę, kurioje pateikiama apibendrinta informacija apie daugiabučio renovaciją: kaip galima dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kaip įgyvendinamas daugiabučio atnaujinimas, kas užtikrina įgyvendinamo projekto kokybę ir kokia renovacijos nauda.

Kviečiame susipažinti!  Išsamiau »

Organizuojami gyventojų susirinkimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo)

2017 m. gegužės 8-15 d. vyks daugiabučių gyvenamųjų namų (kiekvieno daugiabučio susitikimo laikas pateiktas lentelėje) gyventojų susirinkimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo). Susirinkimo vieta – daugiabučio namo kiemas prie I laiptinės. Šiame susirinkime privaloma dalyvauti visiems daugiabučio namo butų savininkams.  Išsamiau »

Organizuojamas susirinkimas daugiabučio namo Lazdynų g. 6 gyventojams

Š. m. balandžio 19 d., 18 val. 30 min., organizuojamas susirinkimas daugiabučio namo Lazdynų g. 6, Kretinga, gyventojams (ties antra pastato laiptine).  Išsamiau »

Surinktas turinys