Gruodis

312 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo

 313 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

314 Dėl savivaldybės turto panaudos

315 Dėl kiemo statinių (pavėsinių, 2 vnt.) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r., nurašymo

316 Dėl trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

317 Dėl pritarimo Vydmantų, Kiauleikių, Liepynės, Parąžės ir Pryšmančių kaimų gyventojų apklausos rezultatams

318 Dėl pritarimo SĮ „Knyga“ direktorės atšaukimui iš užimamų pareigų

319 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:646) Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

320 Dėl žemės sklypų (laisva valstybinė žemė), esančių Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

321 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:176) Kretingos g. 18, Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

322 Dėl Vidmanto Jurgaičio skyrimo Kretingos rajono viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms

323 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo (-si) tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

324 Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų, grąžintų už europos sąjungos fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

325 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už išvykusius mokinius

326 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už atvykusius mokinius

327 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

328 Dėl pritarimo 2012 - 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2012 m. ataskaitai

Priedas

Priedo priedas

329 Dėl socialinės globos vietų skaičiaus Dienos veiklos centre nustatymo

330 Dėl Dienos veiklos centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo

331 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių (neskelbiamas)

332 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo

Priedai

333 Dėl pritarimo vykdyti vietos projektą

Priedai

334 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:532) Pasieniečių g. 31, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

335 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ 2 punktu patvirtintos struktūros dalių sustabdymo