Spalis

256 Dėl inžinerinio statinio (tvoros su vartais) Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., nurašymo

257 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

258 Dėl gyvenamojo namo, rūsio ir tvarto Dvaro g. 3, Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos r., pardavimo

259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

260 Dėl savivaldybės turto panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T2-245 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 262 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios

263 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-234 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

264 Dėl SĮ „Knyga“ veiklos nutraukimo

265 Dėl projekto „Užtvankos ant Akmenos upės, Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas“

266 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir rekonstrukciją, panaudojimo 2013 - 2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

267 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

268 Dėl savivaldybės turto panaudos

269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

270 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T2-233 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-34 ,,Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2013 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ patikslinimo“ patikslinimo

271 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. T2-367 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo

272 Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

273 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

274 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

275 Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

276 Dėl žemės sklypų Briedžio g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 277 Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

278 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemų tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Schema

279 Dėl žemės sklypų ties Jauryklos upeliu, Kretingos m., detaliųjų planų koncepcijų tvirtinimo

Aiškinamieji raštai

Brėžiniai

280 Dėl pritarimo projekto „Kartenos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rekonstrukcija“ vykdymui

281 Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui

282 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 283 Dėl UAB „Kretingos vandenys“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

 284 Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Priedo priedas