Rugsėjis

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano sumažinimo ir patikslinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedai

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr.T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013 – 2016 metų investicijų plano derinimo“ papildymo“

Priedas

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-34 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2013 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ patikslinimo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono visuomenės sveikatos programų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. 367 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl 2013 metų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui“

Priedai

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

1 priedas

2, 3 priedas

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl kiemo statinio (lauko tualeto) Saulėtekio g. 1, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., nurašymo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-341 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ panaikinimo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Povilui Černeckiui“

24 0 0

  2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5627/0007:314) Kretingos g. 41, Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2013 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė