Rugsėjis

234 Dėl kiemo statinio (lauko tualeto) Saulėtekio g. 1, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., nurašymo

235 Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

236 Dėl 2013 metų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti

237 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas 

238 Dėl Kretingos rajono visuomenės sveikatos programų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

239 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

240 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. 367 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo

241 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos muziejui

Priedai

 242 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

243 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

1 priedas

2 priedas

244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

245 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Povilui Černeckiui

246 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013 – 2016 metų investicijų plano derinimo“ papildymo

Priedas

247 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5627/0007:314) Kretingos g. 41, Kartenos mstl, Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

248 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-341 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ panaikinimo

249 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

250 Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Priedo priedai

251 Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

252 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano sumažinimo ir patikslinimo

Priedas

253 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 255 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-34 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2013 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ patikslinimo