Rugpjūtis

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

22 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl UAB "Kretingos šilumos tinklų" 2010 ir 2011 metų investicijų derinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl UAB "Kretingos šilumos tinklų" 2013-2016 metų investicijų plano derinimo“

Priedas

22 0 1

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

Priedas

22 0 1

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo T2-69 pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl pritarimo projektui „Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato modernizavimas““

23 0 0

  2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 metų kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, prišmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2013/2014 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

  2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T2-103 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0004:29) Lazdininkų k., Darbėnų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0002:38; 5670/0002:40) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo“ 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:67) Miško g.1, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-72 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0004:329; 5670/0004:330; 5670/0004:331; 5670/0004:332; 5670/0004:333; 5670/0004: 334) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ dalinio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5640/0002:27) Asteikių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr.T2-289 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0004:453) Rubulių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ panaikinimo“

22 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai“

Priedas

22 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr.T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Zigmanto Paulausko atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigų“

23 0 0

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui nustatymo“

18 1 2

2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.T2-8 „Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo“

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė