Rugpjūtis

207 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

208 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

priedas

209 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0004:29) Lazdininkų k., Darbėnų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

210 Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0002:38; 5670/0002:40) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

211 Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

priedas

212 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:67) Miško g.1, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

213 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo T2-69 pakeitimo

1 priedas

2 priedas

214 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

215 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T2-103 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

216 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai

217 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr.T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

priedas

218 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

219 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.T2-8 „Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo

220 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr.T2-289 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0004:453) Rubulių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ panaikinimo

1 priedas

2 priedas

221 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-72 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0004:329; 5670/0004:330; 5670/0004:331; 5670/0004:332; 5670/0004:333; 5670/0004: 334) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ dalinio pakeitimo

1 priedas

2 priedas

222 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5640/0002:27) Asteikių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

223 Dėl pritarimo projektui „Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato modernizavimas“

224 Dėl Zigmanto Paulausko atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigų

225 Dėl UAB "Kretingos šilumos tinklų" 2010 ir 2011 metų investicijų derinimo

1 priedas

2 priedas

226 Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui nustatymo

227 Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo

228 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 metų kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, prišmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2013/2014 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

1 priedas

2 priedas

229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

priedas

230 Dėl UAB "Kretingos šilumos tinklų" 2013-2016 metų investicijų plano derinimo

priedas

231 Dėl Investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

232 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

233 Dėl Kretingos rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

priedas