Gegužė

143 Dėl patalpų Vilniaus g. 18, Kretingoje, nuomos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T2-283 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

144 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo

145 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo

146 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:463) Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

147 Dėl žemės sklypų, esančių Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

148 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio (neskelbiamas)

149 Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo

150 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo

Priedas

151 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

152 Dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimo

153 Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

154 Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje suteikimo

155 Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

Priedas

156 Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

157 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2014 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

158 Dėl 2013 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Priedas

159 Dėl atstovų delegavimo

160 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Aiškinamojo rašto priedai

Priedai

161 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0003: 167) Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

162 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

163 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

164 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

165 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedai

166 Dėl pritarimo vykdyti vietos projektą

167 Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo

168 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“ pakeitimo

169 Dėl darbuotojo etato Kretingos rajono pedagogų švietimo centre patvirtinimo

Aiškinamasis raštas

170 Dėl turto perėmimo

171 Dėl projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone“ (Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-008) vadovo paskyrimo

172 Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo

Priedai

173 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

174 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo

175 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedai

176 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-340 „Dėl dienos veiklos centro etatų“ pakeitimo“ pakeitimo

177 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ pakeitimo

178 Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2012 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedai

179 Dėl tarnybinio nusižengimo