Centralizuotas vidaus audito skyrius

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

  Kab. Tel. nr.   Mob. tel. nr.  El. paštas
Vedėja
Dalia Katauskienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
306 +370 445 75118 +370 610 34880 dalia [dot] katauskiene [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistas
Mindaugas Mickus
306 +370 445 75119   mindaugas [dot] mickus [at] kretinga [dot] lt

 

Skyriaus veiklos tikslas – padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti viešojo juridinio asmens veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  • tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
  • tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
  • teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
  • konsultuoti Savivaldybės administracijos direktorių, administracijos padalinių ir (ar) viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.