Vasaris

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-28 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo ir apyvartinių lėšų skyrimo kreditiniams įsiskolinimams dengti“

Priedai

23 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-29 „Dėl seniūnijų 2013 metų veiklos programų tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-3 „Dėl seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos ir asignavimų paskirstymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“

Priedai

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-31 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

23 1 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-32 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

24 1 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės investicijų programos rengimo, tikslinimo, programos lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-34 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2013 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-35 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto“

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-36 „Dėl projekto „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas (III etapas)“

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-37 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

24 0 1

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-38 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:38; 5670/0002:40) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-39 „Dėl Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2013 metų I pusmečio darbo planų tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-41 „Dėl Kretingos mokyklos - darželio „Pasaka“ vaikystės pedagogikos centro struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-42 „Dėl Kretingos rajono vaikų darželio „Eglutė“ struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-43 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-47 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-48 „Dėl 2012 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-49 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

24 0 1

 2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-50 „Dėl jaunimo problemų sprendimo Kretingos rajono savivaldybėje 2013 - 2018 m. plano patvirtinimo“

Priedas

23 1 1

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-52 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-53 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 1

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-54 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2013 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-55 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2012 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 1

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-56 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2013 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 1

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-57 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T2-362 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. Pabrėžos g. 1, Kretingoje, nuomos“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-59 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T2-361 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“ pakeitimo“

25 0 0

2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

Priedai

25 0 0

 2013 m. vasario 28 d. tarybos sprendimas T2-62 „Dėl 2011-01-03 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. F8-349 / S1-64 nutraukimo“

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai