Sausis

1 Dėl savivaldybės turto panaudos

2 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

3 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

5 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

6 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0004:485) Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-02-20 sprendimo Nr. T2-25 „Dėl paštui išnuomotų patalpų Vydmantų k. pakeitimo“ pakeitimo

8 Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo

9 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimo Nr. T2-293 ,,Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo

10 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

11 Dėl Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų pakeitimo

12 Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

13 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2011 m. ataskaitai

Priedas

Priedo priedas

14 Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro atlygintinų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos už privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai patvirtinimo

15 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje

1 priedas

2 priedas

16 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedai

17 Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-09-26 sprendimo Nr. 150 ,,Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi Kretingos rajone taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo

19 Dėl projekto „Kretingos dvaro paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas“

20 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-31 sprendimo Nr. T2-226 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

21 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimo Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

22 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų ūkinės veiklos nepriklausomo audito

23 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0005:12) Ėgliškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Koncepcija

24 Dėl žemės sklypo pirkimo

25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį

 26 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5620/0001:209) Mokyklos g. 11, Juodupėnų k., Imbarės sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

27 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 - 2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedai

 28 Dėl Kretingos rajono savivadybės 2014 - 2020 m. plėtros plano rengimo darbo grupių sudarymo