Lapkritis

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-389 „Dėl Laimos Mačernienės skyrimo Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos direktorės pareigoms“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-390 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-391 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-392 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

22 0 1

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-393 „Dėl 2013 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

14 4 5

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-394 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiamas)

Priedai (neskelbiamas)

21 0 2

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-395 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-396 „Dėl žemės sklypo pirkimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-397 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5654/0002:163, 5654/0002:336, 5654/0002:359) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

  2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-398 „Dėl žemės sklypo Dauginčių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas ir brėžinys

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-399 „Dėl žemės sklypo Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas ir brėžinys

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-400 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:67) Miško g. 1, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-401 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-402 „Dėl projekto „Kretingos miesto Žalgirio gatvės rekonstrukcija“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-403 „Dėl projekto „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-404 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-7 ,,Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-405 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Salantų regioninio parko direkcija“

Priedai

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-406 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-407 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013 - 2015 metų programos tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-408 „Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo“

22 0 1

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-409 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijai“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-410 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir turto perdavimo“

Priedai

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-411 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-412 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-413 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-414 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-415 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-416 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų pakeitimo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-417 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr. T2-185 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės“ pakeitimo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-418 „Dėl triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-419 „Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-420 „Dėl komisijos sudarymo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-421 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-281 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo“ pakeitimo“

21 1 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-422 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr. T2-51 „Dėl patalpų suteikimo seimo nariui Egidijui Klumbiui“ pripažinimo netekusiu galios“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-423 „Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektui“

21 0 2

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-424 „Dėl negyvenamųjų patalpų skyrimo“

23 0 0

2012 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-425 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo T2-322 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir rekonstrukciją, panaudojimo 2013 - 2015 m. prioritetų sąrašo papildymo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai