Lapkritis

395 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

396 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir turto perdavimo

Priedai

 397 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijai

 398 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 399 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

 400 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr. T2-185 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės“ pakeitimo

 401 Dėl Laimos Mačernienės skyrimo Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos direktorės pareigoms

 402 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:67) Miško g. 1, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 403 Dėl 2013 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

404 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, nustatymo

Priedai

405 Dėl triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo

Priedas

406 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių (neskelbiamas)

407 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo

Priedas

408 Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013 - 2015 metų programos tvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

409 Dėl savivaldybės turto panaudos

410 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

411 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo

Priedai

412 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr. T2-51 „Dėl patalpų suteikimo seimo nariui Egidijui Klumbiui“ pripažinimo netekusiu galios

413 Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto

414 Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų pakeitimo

415 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Salantų regioninio parko direkcija

Priedas

 416 Dėl žemės sklypo pirkimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

417 Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo

418 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5654/0002:163, 5654/0002:336, 5654/0002:359) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

  419 Dėl projekto „Kretingos miesto trumposios gatvės rekonstrukcija“

420 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-281 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo“ pakeitimo

421 Dėl komisijos sudarymo

422 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

423 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

424 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

425 Dėl 2009 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-318 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo

 426 Dėl projekto „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“

427 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo

Priedai

 428 Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo

429 Dėl žemės sklypo Dauginčių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Priedas

  430 Dėl žemės sklypo Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Priedas

431 Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektui

432 Dėl negyvenamųjų patalpų skyrimo

433 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo T2-322 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir rekonstrukciją, panaudojimo 2013 - 2015 m. prioritetų sąrašo papildymo