Spalis

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-357 „Dėl Astos Burbienės skyrimo Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos direktorės pareigoms“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-358 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-359 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2012 m. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo ir Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2012 - 2015 m. tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-360 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-361 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-362 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-363 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp savivaldybių“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-364 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp VšĮ Pranciškonų gimnazijos ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-365 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo vaikų skyriuje“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-366 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-367 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

17 1 5

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-368 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektą“

23 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-369 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T2-187 ,,Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-370 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5670/0002:370) Verslininkų g. 25, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-371 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:308) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-372 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:242) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-373 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:85) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-374 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:453) Palangos g. 18A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0003:281) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-376 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0003:285) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-377 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:603) Slučkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-378 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:62) Gestautų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-379 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5601/0001:89) Slėnio g. 11, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-380 „Dėl pavedimo administracijos direktoriui“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-381 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje“

Priedas

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

24 0 0

2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-383 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

24 0 0

 2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-384 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

 2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-385 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

24 0 0

 2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-386 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T2-304 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

 2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-387 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo“

24 0 0

 2012 m. spalio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-388 „Dėl triukšmo prevencijos zonų Kretingos rajono savivaldybėje tvirtinimo“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai