Spalis

362 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T2 -187 „Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

 363 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

 364 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 365 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

366 Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5670/0002:370) Verslininkų g. 25, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 367 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:308) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 368 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:242) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 369 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:85) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 370 Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo

 371 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5601/0001:89) Slėnio g. 11, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

372 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:453) Palangos g. 18A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 373 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2012 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo ir Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2012 - 2015 m. tvirtinimo“ pakeitimo

374 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp savivaldybių

 375 Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo vaikų skyriuje

 376 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp VšĮ Pranciškonų gimnazijos ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų

 377 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 378 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl kainų už prekybos vietas turgavietėje (prekyvietėje) nustatymo“ pakeitimo

 379 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0003:281) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 380 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0003:285) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

381 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

 382 Dėl pritarimo vykdyti vietos projektą

383 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo

Priedas

384 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Priedas

 385 Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

386 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo

Priedai

 387 Dėl pavedimo administracijos direktoriui

388 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:603) Slučkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

389 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:62) Gestautų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

390 Dėl Astos Burbienės skyrimo Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos direktorės pareigoms

 391 Dėl triukšmo prevencijos zonų Kretingos rajono savivaldybėje tvirtinimo

392 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje

Priedas

393 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T2-304 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ dalinio pakeitimo

394 Dėl pirkimo komisijos sudarymo