Rugsėjis

 323 Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

 324 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 325 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo

 326 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingos m., nuomos

 327 Dėl savivaldybės turto panaudos

Priedas

328 Dėl Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Priedas

329 Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5627/0002: 140) Alanto g. 43A, Kartenos mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

330 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:468) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

331 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:299) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

332 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004: 26) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

333 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003: 718) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

334 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002: 502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

335 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedai

336 Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

337 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“ dalinio pakeitimo

338 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T2-196 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ dalinio pakeitimo

339 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T2-232 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

340 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

341 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Asbesto gaminių atliekų šalinimas“

342 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

343 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

344 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

345 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

346 Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Priedai 

347 Dėl Innos Viršilienės skyrimo Kretingos rajono viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės pareigoms

348 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedas

349 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0003: 167) Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

350 Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

351 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:53) Žibininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

352 Dėl gatvių pavadinimų Salantų miesto seniūnijoje suteikimo

Aiškinamasis raštas

Priedai

353 Dėl žemės sklypo Topolių aklg., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

354 Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus

355 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T2-276 pakeitimo

356 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0006:184 ir nr. 5660/0006:185) Rūdaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

357 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

358 Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

359 Dėl Povilo Černeckio priėmimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigoms

360 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir rekonstrukciją, panaudojimo 2013 - 2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

 361 Dėl dalyvavimo įgyvendinant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo devintame skirsnyje „Piniginės socialinės paramos teikimas vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją“ numatytas funkcijas