Administracijos direktoriaus pavaduotojos planuojami susitikimai

Darbotvarkė gali keistis.

Data Valanda Vieta Įvykis, kuriame dalyvauja
2021-04-19 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  15:00 Nuotolinis Dalyvaus Kontrolės komiteto posėdyje
2021-04-20 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  10:00 Nuotolinis Dalyvaus asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, civilinės saugos mokymo kursuose
2021-04-21 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  10:00 Nuotolinis Dalyvaus asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, civilinės saugos mokymo kursuose
2021-04-22 08:00 Nuotolinis Dalyvaus savivaldybės vadovybės pasitarime
  10:00 Nuotolinis Dalyvaus asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, civilinės saugos mokymo kursuose
  16:00 Nuotolinis Dalyvaus pasitarime dėl LEAN sistemos