Birželis

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų“

20 1 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

20 1 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T2-83 pakeitimo“

19 1 2

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“

Priedas

21 0 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti“

20 0 2

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2011 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedai

14 2 6

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ taikomų šalto vandens normų nustatymo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl 2012 - 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:522) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:291, 5670/0004:166) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0003:99) Petrikaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcija

Brėžinys

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl žemės sklypo Dauginčių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Brėžinys

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl žemės sklypo Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Brėžinys

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl žemės sklypo Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Brėžinys

20 0 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitoms“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

20 0 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijai“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų nuomos“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl negyvenamųjų patalpų Sariaus ir Girėno g. 20, Salantų m., nuomos“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl projekto „Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“

20 0 1

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 metų kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-98 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2012/2013 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

17 2 2

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2012 metų II pusmečio darbo planų tvirtinimo“

Priedas

18 0 3

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl Povilo Nekrašo atleidimo iš Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl Jūratės Račkauskaitės atleidimo iš Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos direktorės pareigų“

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos miesto seniūnijoje suteikimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

21 0 0

2012 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedai

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai