Birželis

224 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

225 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

226 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo

 227 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

 228 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ taikomų šalto vandens normų nustatymo

 229 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 230 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

 231 Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų nuomos

 232 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

 233 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijai

234 Dėl negyvenamųjų patalpų Dariaus ir Girėno g. 20, Salantų m., nuomos

235 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:522) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

236 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 237 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedai

 238 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

239 Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo

240 Dėl Povilo Nekrašo atleidimo iš Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų

 241 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 242 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 metų kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-98 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2012/2013 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

 243 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 244 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo

Priedas

245 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo

Priedas

 246 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo

Priedas

 247 Dėl Jūratės Račkauskaitės atleidimo iš Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos direktorės pareigų

 248 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:291, 5670/0004:166) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

249 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0003:99) Petrikaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

250 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos miesto seniūnijoje suteikimo

Priedas

251 Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2011 m. ataskaitos tvirtinimo

Priedai

252 Dėl žemės sklypo Dauginčių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Brėžinys

253 Dėl žemės sklypo Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Brėžinys

254 Dėl žemės sklypo Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Brėžinys

 255 Dėl projekto „Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis“

 256 Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų

 257 Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

 258 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T2-83 pakeitimo

 259 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo

Priedas

260 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų siektinų veiklos užduočių tvirtinimo

Priedas

261 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

Priedas

262 Dėl 2012-2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tvirtinimo

Priedas

263 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitoms

1 priedas

2 priedas

Ataskaitos

 264 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

265 Dėl Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo

Koncepcija

Brėžinys

 266 Dėl valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti

 267 Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Aiškinamasis raštas

Priedai

268 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

 269 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2012 metų II pusmečio darbo planų tvirtinimo