Kovas

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

21 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2013-2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“ (neskelbiamas)

Priedas (neskelbiamas)

20 0 3

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiamas)

19 1 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2011 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2010 m. ataskaitai“

Priedas

Priedo priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl 2011 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl pritarimo 2011 m. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai dėl teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo“

Priedas

20 2 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2011 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

20 1 2

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

18 2 3

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 2

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2012/2013 mokslo metams nustatymo“

Priedas

18 2 3

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos muziejaus 2012 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

20 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo“

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl projekto „LLIV-269 bendradarbiavimo tinklas socialinėms paslaugoms neįgaliam jaunimui Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje gerinti“ partnerio vadovo paskyrimo“

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0002: 351) Asteikių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:111) Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002: 22) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:327) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:173) Šeduvos g. 15, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5627/0005: 85) Gintarų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:351) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 1 3

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:675) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5604/0003:10; 5640/0003:26; 5604/0003:92) Želvių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 3

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:703) Slučkų k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 2

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl žemės sklypo pardavimo “

21 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Kretingos šilumos tinklų įstatinio kapitalo didinimo“

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2011 metų ataskaitos ir 2012 metų sąmatos tvirtinimo“

21 0 2

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir sutarčių formų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl garažų Vilniaus g. 6, Kretingos m., panaudos VšĮ Pranciškonų gimnazijai“

21 0 2

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

Priedas

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

23 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, remonto“

22 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“

21 0 1

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-20 sprendimo Nr. T2-471 „Dėl pritarimo vykdyti projektus“ pripažinimo netekusiu galios“

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų“

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-165 „Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 - 2013 metų projektų sąrašui“ pakeitimo“

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl leidimo balsuoti arba suteikti įgaliojimą balsuoti viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dalininkų susirinkime“

Priedas

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2012 m. kovo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:407) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 0 3
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai