Kovas

82 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0002: 351) Asteikių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

83 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:111) Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

84 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002: 22) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

85 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:327) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

86 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:173) Šeduvos g.15, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

87 Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5627/0005: 85) Gintarų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

88 Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

Priedai

 89 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

 90 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Priedas

 91 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

 92 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 93 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 94 Dėl Kretingos muziejaus 2012 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

95 Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

96 Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2011 metų veiklos ataskaitai

Priedas

97 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo N. T2-356 „Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

98 Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Kretingos šilumos tinklų įstatinio kapitalo didinimo

99 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2010 m. ataskaitai

Priedas

Priedo priedas

100 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

101 Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Aiškinamojo rašto 1, 2, 3 priedai

1 priedas

2 priedas

102 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo

103 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:351) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

104 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:675) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

105 Dėl projekto „LLIV-269 Bendradarbiavimo tinklas socialinėms paslaugoms neįgaliam jaunimui Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje gerinti“ partnerio vadovo paskyrimo

106 Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

107 Dėl 2011 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Priedas

108 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai

Priedas

109 Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2012/2013 mokslo metams nustatymo

Priedas

110 Dėl patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, remonto

111 Dėl garažų Vilniaus g. 6, Kretingos m., panaudos VšĮ Pranciškonų gimnazijai

112 Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5604/0003:10; 5640/0003:26; 5604/0003:92) Želvių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

113 Dėl Kretingos rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2011 metų ataskaitos ir 2012 metų sąmatos tvirtinimo

114 Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“

  115 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-20 sprendimo T2-471 „Dėl pritarimo vykdyti projektus“ pripažinimo netekusiu galios

116 Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

117 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių tvirtinimo

Priedas

118 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

119 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Priedas

120 Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų

121 Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2013-2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo

122 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo (neskelbiamas)

Priedas

123 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitai

Priedas

124 Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitai

125 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:703) Slučkų k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 126 Dėl žemės sklypo pardavimo

127 Dėl leidimo balsuoti arba suteikti įgaliojimą balsuoti Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dalininkų susirinkime

Priedas

128 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo T2-165 „Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 - 2013 metų projektų sąrašui“ pakeitimo

 129 Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir sutarčių formų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

130 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

131 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio (neskelbiamas)

132 Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2011 m. veiklos ataskaitos

Priedas

133 Dėl pritarimo 2011 m. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai dėl teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo

Priedas

 134 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

 135 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:407) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys