Vasaris

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

15 4 6

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl seniūnijų 2012 metų veiklos programų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

17 0 7

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2012 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo ir Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2012-2015 m. tvirtinimo“

Priedas

24 0 1

 2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti paskirstymo“ 

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo“

20 2 2

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl pritarimo 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 1

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiamas)

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo“

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos muziejaus 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

24 0 1

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 1

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2012 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2011 metų veiklos“

Priedas

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

25 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo“

14 1 10

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir nuostatų tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos reorganizavimo “

Priedas

20 1 4

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“

Priedas

24 0 1

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pagrindinio ugdymo skyriaus struktūros pertvarkymo“

15 4 4

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“

23 1 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 1 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-141 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“

23 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl Kretingos rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių tvirtinimo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-341 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl leidimo Vijutei Rapalienei nuomojamame bute savo lėšomis įsirengti vonios ir tualeto patalpas“ (neskelbiamas)

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl statinių tinkamos priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei“

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5654/0002:852, 5654/0002:851, 5654/0002:853), Sodų g. 45, 47, 47A, Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:62) Gestautų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai