Vasaris

34 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

35 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

36 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ pakeitimo

37 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas 

38 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

39 Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

40 Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

41 Dėl statinių tinkamos priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo

Priedas

42 Dėl pritarimo 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

Priedas

43 Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

44 Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo

45 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:62) Gestautų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

46 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

47 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

48 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (neskelbiamas)

49 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-141 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

50 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

51 Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2012 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

52 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

53 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo

54 Dėl Kretingos muziejaus 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

Priedai

55 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-341 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

56 Dėl Kretingos rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių tvirtinimo

57 Dėl savivaldybės turto panaudos

Priedas

58 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

59 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo

60 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

61 Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

62 Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei

63 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5654/0002:852, 5654/0002:851, 5654/0002:853), Sodų g. 45, 47, 47A, Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

64 Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

65 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo

66 Dėl valstybės biudžeto asignavimų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti paskirstymo

67 Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

68 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklo

Priedas

69 Dėl leidimo Vijutei Rapalienei nuomojamame bute savo lėšomis įsirengti vonios ir tualeto patalpas (neskelbiamas)

70 Dėl Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo ir nuostatų tvirtinimo

Priedas

71 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2012 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo ir Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2012 - 2015 m. tvirtinimo

Priedas

72 Dėl piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo

73 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

74 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

75 Dėl seniūnijų 2012 metų veiklos programų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

76 Dėl Kretingos rajono piliakalnio pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Priedas

77 Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro pavadinimo ir nuostatų pakeitimo

Priedas

78 Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pagrindinio ugdymo skyriaus struktūros pertvarkymo

79 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedai

80 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

 81 Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos II tvenkinio išvalymas“

Priedas