Sausis

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

Priedo 3 priedas

17 1 7

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 - 2014 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedai

20 0 1

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl 2011-10-27 sprendimo Nr. T2-386 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

21 0 1

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-20 sprendimo Nr. T2-465 pakeitimo“

19 0 2

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių tvirtinimo“

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 1 priedo tęsinys

Priedo 2 priedas

18 0 4

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl žemės nuomos mokesčio“

Priedas (neskelbiamas)

18 3 1

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2012 metų veiklos programos tvirtinimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2012 metų veiklos programos tvirtinimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl Kretingos muziejaus eksponatų nurašymo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl projekto ,,Jjaunimo vasaros akademija“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2012 metų I pusmečio darbo planų tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos tvirtinimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:478) Panevėžio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:97) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:29) Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Brėžinys

21 0 1

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0004:123) Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:308) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 3

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams“

Priedas

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl gatvių pavadinimų Kartenos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2011 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl pastato Dariaus ir Girėno g. 20, Salantų m., nuomos“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl civilinės saugos priemonės perdavimo“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Salantų kultūros centrui“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Pranciškonų gimnazijai“

22 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimo“

21 0 0

2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-437 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai