2012 metai

2012 m. sausio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-57 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. sausio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-58 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-63 „Dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2012 metams tvirtinimo“

2012 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-75 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo"

Priedas

2012 m. vasario 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-128 "Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo "

Priedas

2012 m. kovo 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-165 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. kovo 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-166 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. kovo 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-168 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. kovo 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-179 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-212 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. kovo 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-213 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. balandžio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-237 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. gegužės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-287 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. gegužės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-288 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. gegužės 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-314 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. gegužės 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-346 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. gegužės 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-357 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. gegužės 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-358 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. birželio 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-417 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-418 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-419 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. birželio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-442 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-451 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-452 „Dėl išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti, kompensavimo Kretingos rajono mažas pajamas gaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“

Aprašas

2012 m. liepos 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-455 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas

Aprašo 1 priedas (Siuntimo atlikti visuomenei naudingą veiklą forma)

Aprašo 2 priedas (Visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarties forma)

Aprašo 3 priedas (Visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalo pavyzdys)

2012 m. liepos 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-472 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-482 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-483 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-484 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-485 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. liepos 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-517 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugpjūčio 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-558 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-596 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-601 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-672 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-673 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-674 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-675 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-676 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-677 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. rugsėjo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-678 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2012 m. spalio 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-699 „Dėl Kretingos miesto šventės, skirtos Kretingos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760-osioms metinėms, ženklo konkurso nuostatų tvirtinimo“

2012 m. spalio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-731 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. spalio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-732 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. spalio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-762 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. lapkričio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-795 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. lapkričio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-805 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Priedas

2012 m. lapkričio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-795 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:1) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 2012 m. lapkričio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-827 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2012 m. lapkričio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-830 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:111) Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2012 m. lapkričio 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-833 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Brėžinys

2012 m. lapkričio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-839 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Brėžinys

2012 m. lapkričio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-845 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0002:351) Asteikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2012 m. gruodžio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-863 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Brėžinys

2012 m. gruodžio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-864 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Brėžinys

2012 m. gruodžio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-876 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“

Brėžinys

2012 m. gruodžio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-927 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5601/0006:40) Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2012 m. gruodžio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-935 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:604) Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys