Sausis

1 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 2 Dėl pastato Dariaus ir Girėno g. 20, Salantų m., nuomos

 3 Dėl civilinės saugos priemonės perdavimo

 4 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

 5 Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos

6 Dėl gatvių pavadinimų Kartenos seniūnijoje suteikimo

Priedas

 7 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2011 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

 8 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-20 sprendimo Nr. T2-465 pakeitimo

9 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:29) Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Priedas

 10 Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

Priedas

Priedo 1 priedas

Priedo 2 priedas

Priedo 3 priedas 

 11 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

12 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedas

13 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedai

 14 Dėl projekto „Jaunimo vasaros akademija“

 15 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-437 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

16 Dėl 2011-10-27 sprendimo Nr. T2-386 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

 17 Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo

 18 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 - 2014 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Priedas

 19 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Pranciškonų gimnazijai

 20 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Salantų kultūros centrui

 21 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimo

 22 Dėl Kretingos muziejaus eksponatų nurašymo

 23 Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2012 metų veiklos programos tvirtinimo

 24 Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2012 metų veiklos programos tvirtinimo

 25 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0004:123) Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 26 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:308) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

27 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:478) Panevėžio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 28 Ddėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:97) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 29 Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių tvirtinimo

Priedas

Priedo priedo 1 dalis

Priedo priedo 1 dalies tęsinys

Priedo priedo 2 dalis

 30 Dėl žemės nuomos mokesčio

31 Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams

Priedas

 32 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos tvirtinimo

33 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2012 metų I pusmečio darbo planų tvirtinimo

Priedas