Gruodis

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-456 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-457 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiama)

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-458 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-459 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“ (neskelbiama)

Priedas (neskelbiama)

19 0 4

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-460 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo vaikų skyriuje“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-461 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 1

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-462 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ papildymo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-463 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-464 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-344 ,,Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento pakeitimo” pakeitimo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-465 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-466 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-467 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-468 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-469 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-470 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų“

16 3 4

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-471 „Dėl pritarimo vykdyti projektus“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-472 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:706) Klaipėdos g. 77, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-473 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0002:301) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-474 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0009:212) Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-475 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:200) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-476 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:223) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-477 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:540) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-478 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:541) Dupulčių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-479 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0003:163) Petreikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 2

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-480 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-06-07 sprendimo nr. 108 pakeitimo“

23 0 1

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-481 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T2-208 pakeitimo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-482 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo nr. 216 pakeitimo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-483 „Dėl Augenijos Viluckienės valstybės tarnybos pratęsimo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-484 „Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje pratęsimo, sutrumpinimo“

24 0 0

2011 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T2-485 „Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai