Gruodis

470 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

 471 Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

 472 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 473 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

474 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:706) Klaipėdos g. 77, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

475 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0002:301) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

476 Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo vaikų skyriuje

 477 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-344 ,,Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento pakeitimo” pakeitimo

 478 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių (neskelbiamas)

 479 Dėl Augenijos Viluckienės valstybės tarnybos pratęsimo

 480 Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo

481 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 216 pakeitimo

482 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-06-07 sprendimo Nr. 108 pakeitimo

 483 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ papildymo

484 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos (neskelbiamas)

Priedas

485 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0009:212) Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

486 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:200) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

487 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:223) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

488 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:540) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

489 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:541) Dupulčių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

490 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0003:163) Petreikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

491 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

492 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo

Priedai

 493 Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

 494 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T2-208 pakeitimo

 495 Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų

 496 Dėl pritarimo vykdyti projektus

 497 Dėl projekto „Kretingos miesto Žalgirio gatvės rekonstrukcija“

498 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo

Priedas

499 Dėl Žemaičių gatvės 6, 8 ir laikinais statiniais – kioskais – užimtos teritorijos, Žemaičių g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

500 Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje pratęsimo, sutrumpinimo

Priedai

501 Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“