Lapkritis

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-421 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 18, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 2 5

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-422 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedas

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-423 „Dėl 2011 m. Kretingos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų perskirstymo“

Priedas

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-424 „Dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, kitų paskolų sąlygų pakeitimo ir įgaliojimo pasirašyti susitarimus su AB DnB banku suteikimo“

21 0 4

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-425 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T2-74 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą“ 2 punkto pakeitimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-426 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiama)

20 0 5

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-427 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiama)

23 0 2

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-428 „Dėl 2012 metų veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“

1 priedas

2 priedas

15 3 7

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-429 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kretingos rajono savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo“

20 0 4

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-430 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-45 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2011 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo“

23 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-431 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. t2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-432 „Dėl 2012 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-433 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-434 „Dėl žemės sklypo Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-435 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5647/0001:47) Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-436 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:40) Briedžio g. 13A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-437 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5640/0004:278, nr. 5640/0004:86) Nasrėnų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-438 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:424) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-439 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:402) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-440 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:193) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-441 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5634/0003:280, 5634/0003:382) Tiekėjų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-442 „Dėl žemės sklypo Melioratorių g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo “

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-443 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-444 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-445 „Dėl priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-446 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 pakeitimo“

14 3 7

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-447 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-448 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-449 „Dėl valstybės turto perdavimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-450 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų kultūros centrui“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-451 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-452 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos tvirtinimo“

25 0 0

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-453 „Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą“

24 0 1

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-454 „Dėl atstovų į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybą delegavimo“

24 0 1

2011 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr.T2-455 „Dėl Kretingos rajono valdybos 1992-09-24 potvarkio Nr. 454v 2 priedo pakeitimo“

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai