Spalis

395 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-409 „Dėl pavedimo rengti detalųjį planą Žemaičių gatvėje, Kkretingos mieste“ pakeitimo

398 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

Priedas

399 Dėl projekto „Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“

400 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką 

401 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp savivaldybių

402 Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp VŠĮ Pranciškonų gimnazijos ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų

403 Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo

404 Dėl žemės mokesčio

405 Dėl Juliaus Gindulio skyrimo Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus pareigoms

406 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų padidinimo ir išlaidų patikslinimo

Priedas

407 Dėl atstovo į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę skyrimo

408 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl mokinių, gyvenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, maitinimo dienos normos vienam mokiniui nustatymo“ pakeitimo

 409 Dėl laikinų Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

 410 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ bei 2009-11-26 sprendimo „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo“ pakeitimo

 411 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų kultūros centrui ir negyvenamųjų patalpų panaudos

 412 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-388 „Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos tvirtinimo“ panaikinimo

 413 Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo

Priedas

 414 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Aiškinamojo rašto priedas

Priedas

 415 Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

416 Dėl butų, skirtų socialinio būsto fondui, pirkimo

417 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

 418 Dėl leidimo suteikti įgaliojimą balsuoti viešosios įstaigos „Brolių namai“ dalininkų susirinkime

 419 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2011 - 2015 m. veiklos ir plėtros plano suderinimo

Priedas

420 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:261) Kvecių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

421 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:37) Šventosios g. 4A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

422 Dėl žemės sklypo Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

423 Dėl žemės sklypo Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

424 Dėl žemės sklypo Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

425 Dėl žemės sklypo Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

426 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:287) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

427 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

428 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

429 Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus

430 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono 2007 - 2013 m. plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

Piedai

431 Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo

Priedas

432 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedai

433 Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo, keitimo

Priedai

434 Dėl Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., specialiojo plano tvirtinimo