Rugsėjis

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir biudžeto išlaidų patikslinimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl 2011 - 2020 m. Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano tvirtinimo“

Planas

21 0 3

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatų suteikimo“

18 0 5

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

21 0 3

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-45 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2011 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-355 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo mokinių ir grupių skaičiaus 2011 - 2012 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-356 „Dėl rajono švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų“

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-357 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl mokinių priėmimo į Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutį tvarkos aprašo ir apmokėjimo už mokinių, gyvenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-358 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono švietimo tarybos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

12 5 7

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-359 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-366 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-360 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedai

20 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-361 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

21 0 3

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-362 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. Pabrėžos g. 1, Kretingoje, nuomos“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-363 „Dėl katilinės pastato Žemaičių g. 1, Salantų m., Kretingos r., įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-364 „Dėl projekto „Kretingos dvaro paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-365 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūros pritaikymas rekreacinei žūklei“

24 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-366 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija“

19 0 5

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-367 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

22 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-368 „Dėl projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas“ vadovo paskyrimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-347 pripažinimo netekusiu galios“

22 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-369 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0001:212) Briedžio g. 5A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

 2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-370 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:173) Šeduvos g.15, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-371 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5647/0003:38) Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

22 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-372 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:418) Klibių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-373 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:417) Klibių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-374 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:419) Klibių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 „Dėl teritorijos prie pastato Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-376 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-377 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai

23 0 0

 2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-378 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2011 metų IV ketvirčio darbo planų tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-379 „Dėl pritarimo Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimui“

19 1 3

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-380 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-381 „Dėl kandidato į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos taikinimo ir medicininio audito komisiją siūlymo“

22 0 1

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“

23 0 0

2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-383 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo" pakeitimo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai