Rugsėjis

361 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Priedai

362 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

363 Dėl katilinės pastato Žemaičių g. 1, Salantų m., Kretingos r., įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą

364 Dėl rajono švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų

365 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono švietimo tarybos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 366 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-366 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

367 Dėl paveldimo turto mokesčio

 368 Dėl projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas“ vadovo paskyrimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-347 pripažinimo netekusiu galios

369 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūros pritaikymas rekreacinei žūklei“

370 Dėl Kretingos rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos tvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

 371 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo

372 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo mokinių ir grupių skaičiaus 2011 - 2012 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

373 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0001:212) Briedžio g. 5A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

374 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:173 ) Šeduvos g. 15, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 375 Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir biudžeto išlaidų patikslinimo

Priedas

 376 Dėl pritarimo vykdyti projektą „Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija“

 377 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

 378 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-45 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2011 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo

 379 Dėl negyvenamųjų patalpų J. Pabrėžos g. 1, Kretingoje, nuomos

 380 Dėl pritarimo Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimui

381 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl mokinių priėmimo į Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutį tvarkos aprašo ir apmokėjimo už mokinių, gyvenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 382 Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas 

383 Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo

Priedai

 384 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5647/0003:38) Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

 385 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

 386 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo

 387 Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

388 Dėl 2011 – 2020 m. Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano tvirtinimo

Priedas

 389 Dėl kandidato siūlymo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos taikinimo ir medicininio audito komisiją

 390 Dėl projekto „Kretingos dvaro paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui“

 391 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:418) Klibių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

392 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:417) Klibių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

393 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:419) Klibių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aškinamasis raštas

Brėžinys 

394 Dėl teritorijos prie pastato Rotušės a. 17, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

395 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-409 „Dėl pavedimo rengti detalųjį planą Žemaičių gatvėje, Kretingos mieste“ pakeitimo 

397 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2011 metų IV ketvirčio darbo planų tvirtinimo

Priedas