Rugpjūtis

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto pajamų padidinimo ir biudžeto išlaidų patikslinimo“

 Priedas

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atsakaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“

 Priedas

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

15 2 7

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl Juozo Vičiaus skyrimo Kretingos rajono Viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigoms“

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo“

22 0 2

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo Vaikų skyriuje“

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo“

 Priedas

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-149 patvirtinto mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo“

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

24 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 2

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

20 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui ir 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos lopšeliui - darželiui „Ąžuoliukas““

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl kultūros rūmų patalpų J.Pabrėžos g. 1, Kretingos m., panaudos“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-04-26 sprendimo Nr.56 „Dėl Baublių vaikų darželio likvidavimo“, 2005-07-28 sprendimo Nr. T2-207 „Dėl negyvenamųjų patalpų Laukžemės kaime, Kretingos r., panaudos“, 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-344 „Dėl patalpų Senosios Įpilties k., Darbėnų seniūnijoje, panaudos“ ir 2008-01-31 sprendimo Nr. T2-28 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5657/0002:77) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5647/0003:37) Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5647/0003:119; 5647/0003:128; 5667/0001:311) Žynelių ir Benaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5637/0001:503) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0002:305) ir žemės sklypo (Nr. 5670/0002:304) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

19 0 2

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:1) Žibininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

21 0 1

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0010:163) Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:294) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5617/0002:521) Jokūbavo k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:733) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

21 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:734) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

21 0 1

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl žemės sklypų Penkininkų g., Kretingos m., naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl žemės sklypų Penkininkų g., Kretingos m., naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

 Priedas Nr. 1

 Priedas Nr. 2

 Priedas Nr. 3

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

 Priedas Nr. 1

 Priedas Nr. 2

 Priedas Nr. 3

 Priedas Nr. 4

 Priedas Nr. 5

 Priedas Nr. 6

 Priedas Nr. 7

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimo Nr. T2-264 „Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 – 2010 metų projektų sąrašui“ pakeitimo“

18 1 3

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl projekto „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas (II etapas)““

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą LEADER metodu“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos II tvenkinio išvalymas“ pripažinimo netekusiu galios“

15 0 6

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų rugsėjo-gruodžio mėn. veiklos programos tvirtinimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl komisijos sudarymo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento pakeitimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr.T2-40 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr.T2-39 „Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo bei kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

22 0 0

2011 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl Adelios Aleksejevos prašymo“

15 0 5
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai