Birželis

Dėl buto Laisvės g. 5-3, Kretingos m., pardavimo

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0009:212) Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo

Dėl 2011 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

Aiškinamojo rašto priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:29) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:188) Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:174) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:384) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei

Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:379) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl teritorijos prie pastatų Klaipėdos g. 39C, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T2-311 pakeitimo

Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo, pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Priedai

Dėl lėšų skyrimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos r., panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-68 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos rajone, panaudos“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ ir 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 ir specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje suteikimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo“ patvirtinto Kretingos rajono studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento priedo pakeitimo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:443) Dupulčių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:357) Pryšmančių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos II tvenkinio išvalymas“

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl katilinių ir šilumos trasų perėmimo

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitoms

Valstybės turto 2010 m. statistinė ataskaita VT-01 (metinė)

Savivaldybės turto 2010 m. statistinė ataskaita VT-02 (metinė)

Audito ataskaita ir išvada

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ 

Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų kainų patvirtinimo 

Dėl Gerardo Alekso Trumpio atleidimo iš Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų 

Dėl įgaliojimų suteikimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų rengimo, suderinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Priedai

Dėl Kretingos suaugusiųjų mokymo centro pavadinimo pakeitimo ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų tvirtinimo

Priedas

Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0002:160) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0005:390) Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo, keitimo 

Dėl leidimo rengti specialųjį planą, numatantį Kretingos rajono pietinėje dalyje infrastruktūros plėtrą, reikalingą vėjo jėgainių statybai

Planuojamos teritorijos schema

Dėl žemės paėmimo J. Basanavičiaus gatvės, Kretingos mieste, antžeminės dalies rekonstrukcijai, detaliojo plano tvirtinimo ir žemės sklypų naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pavedimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai

Dėl valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti