Gegužė

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedai

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo ir papildymo“

Priedas

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:71) Sodžiaus g. 2B, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., ir žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:260) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 1 2

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovo 2010 metų ataskaitos“

Priedas

9 11 3

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2012 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

16 7 2

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ papildymo ir pakeitimo“

Priedai

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl ugdomosios veiklos laiko Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose nustatymo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl 2011 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 1

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl žalingų įpročių prevencijos programos „Sveikas pasirinkimas turi būti lengvas pasirinkimas“ tvirtinimo“

Priedas

22 0 3

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl viešo konkurso Kretingos rajono savivaldybės tarybai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigoms nuostatų tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

25 0 0

 2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl negyvenamosios patalpos Dariaus ir Girėno g. 20, Salantuose, nuomos“

24 0 1

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl negyvenamosios patalpos Vilniaus g. 6, Kretingoje, nuomos“

21 0 2

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl nuomos mokesčio sumažinimo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-05-29 sprendimo Nr. T2-155 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:467) Darbėnų pl. 2, Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:195) Pryšmančių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:292) Kaštonų g. 5, Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:474) Mėguvos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 0 7

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:1) Kūlupėnų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:202) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0003:43) Tintelių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-72 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004: 329; 5670/0004: 330; 5670/0004: 331; 5670/0004: 332; 5670/0004: 333; 5670/0004: 334) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“

Priedai

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl darbo grupės sudarymo“

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl komisijos sudarymo prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti“

22 1 1

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

23 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Augenijos Viluckienės valstybės tarnybos pratęsimo“

24 0 0

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“

17 1 5

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T2-82 „Dėl Prano Razmaus skyrimo Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigoms“ pakeitimo“

23 0 1

2011 m. gegužės 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl komisijos sudarymo“

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai