Gegužė

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Dėl nuomos mokesčio sumažinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:195) Pryšmančių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl negyvenamosios patalpos Dariaus ir Girėno g. 20, Salantuose, nuomos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T2-82 „Dėl Prano Razmaus skyrimo Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigoms“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2012 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

Dėl komisijos sudarymo

Dėl negyvenamosios patalpos Vilniaus g. 6, Kretingoje, nuomos

Dėl komisijos sudarymo prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti

Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Aiškinamojo rašto priedai

Priedai

Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio finansinio audito ataskaita

Išvada dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ papildymo ir pakeitimo

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo

Dėl žalingų įpročių prevencijos programos „Sveikas pasirinkimas turi būti lengvas pasirinkimas“ tvirtinimo

Dėl 2011 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl viešo konkurso Kretingos rajono savivaldybės tarybai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigoms nuostatų tvirtinimo

Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-05-29 sprendimo Nr. T2-155 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo ir papildymo

Priedas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovo 2010 metų ataskaitos

Priedas

Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

1, 2 priedai

3, 4 priedai

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo

Dėl ugdomosios veiklos laiko Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklose nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:292) Kaštonų g. 5, Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:474) Mėguvos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:1) Kūlupėnų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:71) Sodžiaus g. 2B, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., ir žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:260) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:202) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0003:43) Tintelių k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-72 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004: 329; 5670/0004: 330; 5670/0004: 331; 5670/0004: 332; 5670/0004: 333; 5670/0004: 334) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ dalinio pakeitimo

Dėl Augenijos Viluckienės valstybės tarnybos pratęsimo

Dėl komisijos sudarymo