Balandis

2011 m. balandžio 7 d. tarybos posėdis  

2011 m. balandžio 7 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl Valerijono Černeckio ir Danutės Skruibienės atleidimo ir pavedimo jiems eiti pareigas“

0 0 0

2011 m. balandžio 7 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero išrinkimo“

0 0 0

2011 m. balandžio 7 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“

0 0 0

2011 m. balandžio 7 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“

0 0 0
   
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai

 


 

2011 m. balandžio 19 d. tarybos posėdis  

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“

24 0 0

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl kompensacijos Valerijonui Černeckiui“

24 0 0

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl kompensacijos Danutei Skruibienei“

24 0 0

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės merui ir mero pavaduotojui“

24 0 0

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T2-351 pakeitimo“

24 0 0

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų sudarymo“

22 0 2

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“

23 0 1

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“

23 0 1

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo“

23 0 1

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“

23 0 1

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Turto privatizavimo komisijos sudarymo“

23 0 1

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo“

24 0 0

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“

23 0 1

2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo“

23 0 1
   
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai

 


 

2011 m. balandžio 28 d. tarybos posėdis  

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

Priedai

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų vadovo 2010 metų ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2010 metų ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko vadovo 2010 metų ataskaitos“

Priedas

20 0 3

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2010 metų ataskaitos“

Priedas

20 0 3

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga“ vadovo 2010 metų ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2010 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2010 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedai

18 0 6

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:519) J.K.Chodkevičiaus g.1, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir žemės sklypo naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:322) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

17 0 7

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0006:124) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

16 1 7

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:519, 5670/0004:520, 5670/0004:521) Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 0 6

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0006:137) Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 1

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5604/0003:10; 5640/0003:26; 5604/0003:92) Želvių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Laukžemės pagrindinio ugdymo skyriaus likvidavimo“

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo mokinių ir grupių skaičiaus 2011 - 2012 mokslo metams patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-386 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo ir papildymo“

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 Dėl mokinių priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl paslaugų kainų už teikiamas socialines paslaugas dienos veiklos centre suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį derinimo“

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo Birutei Viskontienei nustatymo“

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Teresės Ramanauskienės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės pareigų“

24 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą“

Priedas

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“

21 0 2

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Kretingos rajono studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo“

23 0 0

2011 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

23 0 0
   
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai