Kovas

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Prano Razmaus skyrimo Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigoms“

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų“

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2012-2014 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T2-189 pripažinimo netekusiu galios“

21 0 2

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl pritarimo 2010 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus 2010 m. ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Kretingos muziejaus 2011 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos dienos veiklos centro 2010 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl pritarimo Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų 2010 metų veiklos ataskaitoms“

Priedai

21 0 2

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl 2010 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2009 m. ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 1 1

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

23 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

19 0 1

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

19 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2010 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:44 ) Nidos g. 31, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:401) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:50 ir 5634/0004:84) Tiekėjų g. 27C, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5654/0002:424) Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

19 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl žemės sklypo Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5634/0003:280, nr.5634/0003:382) Tiekėjų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl žemės sklypo Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl žemės sklypo Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl žemės sklypo Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl žemės sklypo Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl žemės nuomos mokesčio“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-98 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

21 0 1

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl mokėjimo už dienos veiklos centro teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų minimalių aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis normų tvirtinimo“

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo“

21 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą leader metodu“

19 0 2

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus“

21 0 1

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl projekto „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“ papildomo finansavimo“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl projekto „Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas, pritaikant turizmo bei kitoms viešosioms reikmėms“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl sutikimo perimti kompiuterių įrangą“

Priedas

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl negyvenamųjų patalpų M. Valančiaus g. 5, Salantuose, panaudos“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl savivaldybės turto Savanorių g. 23A, Kretingoje, panaudos“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai“

22 0 0
2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-66 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“ pakeitimo“
22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl kiemo statinių Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., nurašymo“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“

Priedas

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai