Kovas

Dėl negyvenamųjų patalpų M. Valančiaus g. 5, Salantuose, panaudos

Dėl pritarimo 2010 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl savivaldybės turto Savanorių g. 23A, Kretingoje, panaudos

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Dėl Prano Razmaus skyrimo Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigoms

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo

Dėl pritarimo Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų 2010 metų veiklos ataskaitoms

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos muziejaus 2011 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

Priedai

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

Priedai

Dėl 2010 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus 2010 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2010 m. ataskaitos

Priedas

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl pritarimo vykdyti projektus pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą leader metodu

Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-98 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo

Priedas

Dėl kiemo statinių Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., nurašymo

Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

Dėl mokėjimo už Dienos veiklos centro teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2010 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Dėl nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr.Tt2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų minimalių aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis normų tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2012-2014 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T2-189 pripažinimo netekusiu galios

Dėl projekto „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

Dėl sutikimo perimti kompiuterių įrangą

Priedas

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Dėl žemės nuomos mokesčio

Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

Priedas

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5654/0002:424) Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl žemės sklypo Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr.5634/0003:280, nr.5634/0003:382) Tiekėjų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:44 ) Nidos g. 31, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:401) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Grūšlaukės k., Garbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:50 ir 5634/0004:84) Tiekėjų g. 27C, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2009 m. ataskaitai

Priedas

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“ papildomo finansavimo

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Priedai 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

Priedai

Dėl projekto „Kretingos miesto rekreacinės zonos Vilniaus gatvėje įrengimas ir Pastauninko parko sutvarkymas, pritaikant turizmo bei kitoms viešosioms reikmėms“

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:71) Sodžiaus g. 2B, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., ir žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:260) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T2-66 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas