Vasaris

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

20 0 3

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl seniūnijų 2011 metų veiklos programų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo“

23 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2011 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

16 4 3

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Nausodžio k., Kretingos r., įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

23 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“

20 1 2

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2010 metų veiklos“

Priedas

22 0 1

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo ir papildymo“

20 1 1

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos muziejaus 2010 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2010 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2011 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2011 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2011 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2011 – 2013 m. programos patvirtinimo“

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-31 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo papildymo“

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kretingos ligoninei“

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį UAB „Kretingos vandenys“

21 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004: 302) Želvių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl žemės sklypo Basanavičiaus g. 10, Kretingos m. detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-71 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0003:165) Vilimiškės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

16 0 6

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:329; 5670/0004:330; 5670/0004:331; 5670/0004:332; 5670/0004:333; 5670/0004:334) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

15 4 3

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:442) Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:261) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5670/0005:379) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:386) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:108; 5670/0002:186) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0005:315; 5670/0005:307) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl pritarimo investicinio projekto „Kretingos rajono Rūdaičių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui“

22 0 0

2011 m. vasario 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl pritarimo investicinio projekto „Kretingos rajono Raguviškių ir Baublių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui“

21 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai