Vasaris

Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Nausodžio k., Kretingos r., įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2011 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2011 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2010 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-31 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo papildymo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-98 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo

Priedas

Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2011 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos muziejaus 2010 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2011 – 2013 m. programos patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl seniūnijų 2011 metų veiklos programų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kretingos ligoninei

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Uab „Kretingos vandenys“

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2011 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004: 302) Želvių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Basanavičiaus g. 10, Kretingos m. detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0003:165) Vilimiškės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:329; 5670/0004:330; 5670/0004:331; 5670/0004:332; 5670/0004:333; 5670/0004:334) Parąžės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:442) Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:261) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5670/0005:379) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:386) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl leidimo rengti specialųjį planą, numatantį Kretingos rajono pietinėje dalyje infrastruktūros plėtrą, reikalingą vėjo jėgainių statybai 

Priedas

Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo 

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0005:315; 5670/0005:307) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:108; 5670/0002:186) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2010 metų veiklos

Priedas

 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:71) Sodžiaus g. 2B, Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., ir žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:260) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pritarimo investicinio projekto „Kretingos rajono Rūdaičių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui

 Dėl pritarimo investicinio projekto „Kretingos rajono Raguviškių ir Baublių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui