Sausis

Dėl kiemo statinių F. Janušio g. 14, Kretingos m., nurašymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:722) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:92) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:135) Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-12-20 sprendimo Nr. T2-363 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 

Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui 

Dėl Tomo Ambrozaičio atleidimo iš Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigų 

Dėl sutikimo perimti turtą iš Šilutės rajono savivaldybės 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo T2-181 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl rajono švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ papildymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:30) Laisvės g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo ir žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:154) Kiauleikių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0005:373; 5670/0005:146) Vydmantų k., Kretingos r. sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0004:186) Kėkštų k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:335) S. Daukanto g. 42, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:376 ) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5657/0002:77) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Priedo priedai

Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Priedo priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-386 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Dėl žemės nuomos mokesčio

Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-12-20 sprendimo Nr. T2-356 „Dėl vežėjų parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo“pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-361 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro įkūrimas“ pakeitimo

Priedas

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:237) Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5634/0007:474) Mėguvos g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn

Dėl savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl 2011 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2010 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo

Dėl sporto salių panaudos

Priedas

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Dienos veiklos centrui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 – 2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo ir pripažinimo netekusiu galios tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-3 1 punktą

Priedai

Dėl specialiojo plano „110 kv elektros perdavimo linija Kretinga - Benaičiai“, Kretingos rajone, rengimo