Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Nuo LR Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 870 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo" įsigaliojimo Kretingos rajono savivaldybėje nebuvo tirta tarnybinių nusižengimų ir nebuvo paskirtų nuobaudų.