Seimo kontrolierių pažymos

2016-02-09 Nr. 4D-2016/2-44

 

2015-12-17 Nr. 4D-2015/2-1380

 

2015-09-09 Nr. 4D-2015/2-923

 

2015-03-25 Nr. 4D-2014/2-1786

 

2014-12-31 Nr. 4D-2013/2-1504

 

2014-09-02 Nr. 4D-2013/2-1496

 

2013-02-11 Nr. 4D-2012/4-1541

 

2013-01-09 Nr. 4D-2011/4-1114

Informacija Seimo kontrolieriui apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus bus teikiama priėmus sprendimą dėl detaliojo plano tvirtinimo iki 2013-09-15.

 

2012-12-11 Nr. 4D-2012/4-1280

 

2012-07-18 Nr. 4D-2011/4-1419

 

2012-04-24 Nr. 4D-2012/4-68

 

2012-01-23 Nr. 4D-2011/1-1336

Kretingos rajono savivaldybės administracija parengė žemės sklypų Penkininkų g., Kretingos m., planus. Planai suderinti su žemės sklypų pretendentais ir pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriui patikslinti natūra grąžintų žemės sklypų kadastro duomenis bei pakeisti priimtus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

 

2011-04-19 Nr. 4D-2010/4-1007

 

2010-08-17 Nr. 4D-2010/4-201

Asižvelgiant į 2010-08-17 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą Nr. 4D-2010/04-201 "Dėl X skundo prieš Kretingos rajono svivaldybę", 2010-10-28 buvo priimtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-373 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo", kuriuo buvo patvirtintas naujas Vietinės rinkliavo už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašas.

 

Seimo kontrolierių pažymas galima peržiūrėti Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainėje.