Rugpjūtis

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Remigijaus Malakausko skyrimo Kretingos sporto mokyklos direktoriaus pareigoms“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl naujos Salantų savivaldybės“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto – bendrųjų planų koncepcijos tvirtinimo“

• Priedas

• Priedas

• Priedas

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl lėšų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo projektui „Nemuno žemupio baseino I investicinis paketas“ pirmojo konkurso paketui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kretingoje Taikos – Vytauto gatvių ir Šiaurinio kvartalo inžineriniai tinklai“ įgyvendinti“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl lėšų projektui „Kretingos kultūros centro kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)“ įgyvendinti“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl Kurmaičių pradinės mokyklos pastato rekonstravimo ir priestato statybos darbų užbaigimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2007 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl lėšų, skirtų mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis, Kretingos rajono mokykloms paskirstymo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl asmenų nukreipimo į ilgalaikės socialinės globos įstaigas ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“

• Priedas

• Priedas

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“

• Priedas

• Priedas

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“

• Priedas

• Priedas

• Priedas

• Priedas

• Priedas

• Priedas

• Priedas

• Priedas

• Priedas

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“

• Priedas

• Priedas

• Priedas

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl savivaldybės turto perdavimo SĮ „Kretingos komunalininkas“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perėmimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl negyvenamųjų patalpų Kalniškių k., Kartenos seniūnijoje, panaudos“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl kompiuterių įrangos perėmimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimo Nr.T2-208 „Dėl Kretingos rajono saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo bei Kretingos rajono valdybos 2000-08-24 sprendimo Nr.192 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“

2007 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus kasmetinių atostogų“